איכות הסביבה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 13.01.11
  פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 05.04.11
  פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 24.03.11
  סיכום ישיבת ועדת היגוי רשת ערים בריאות מיום 17.07.11
  פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 25.10.11
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 15.5.12
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 03.1.12
  מצגת איכות הסביבה
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 04.09.12
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 24.10.12
  פארק יער שהם- תכנית רעיונית פיסית: סכום מפגש 1 של צוות פיסי 18.11.12
  פארק יער שהם- תכנית רעיונית קהילתית: סכום מפגש 1 של צוות קהילה 26.11.12
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 06.1.13
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 12.3.13
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 04.6.13
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 22.1.14
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 30.4.14
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 27.7.14
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 22.10.14
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 03.02.15
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 28.04.15
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 21.07.15
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 1.12.15
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 27.3.16
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 24.5.16
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 18.12.16
  סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 04.07.17
עבור לתוכן העמוד