ישיבות הועדה לתכנון ובנייה - פרוטוקולים 2017

  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 03/01/17
  פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה מיום 28/02/17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 04/04/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 04/04/17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 16/05/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 16/05/17
  פרוטוקול החלטות מליאת תכנון ובנייה מיום 24/05/17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 26/06/17
  פרוטוקול החלטות מליאת תכנון ובנייה מיום 11/07/17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 18/07/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 18.7.17
  פרוטוקול החלטות ישיבת מליאה 20170002 מתאריך 11.7.17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה 20170008 תאריך 22/08/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 26.7.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 03.01.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 08.01.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 17.01.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 08.02.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 14.02.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 15.03.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 16.03.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 09.04.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 08.05.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 28.05.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 06.06.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 11.06.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 27.06.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 01.07.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 10.07.17
  פרוטוקול מליאת תכנון ובניה מיום 11/7/17
  פרוטוקול ועדת משנה 20170007 תאריך 18/07/2017
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה 20170007 תאריך 18/07/2017
עבור לתוכן העמוד