ישיבות הועדה לתכנון ובנייה - פרוטוקולים 2017

  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 03/01/17
  פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה מיום 28/02/17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 04/04/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 04/04/17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 16/05/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 16/05/17
  פרוטוקול החלטות מליאת תכנון ובנייה מיום 24/05/17
  פרוטוקול החלטות ועדת משנה מיום 26/06/17
  פרוטוקול החלטות מליאת תכנון ובנייה מיום 11/07/17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 03.01.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 08.01.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 17.01.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 08.02.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 14.02.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 15.03.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 16.03.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 09.04.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 08.05.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 28.05.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 06.06.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 11.06.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 27.06.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 01.07.17
  פרוטוקול רשות רישוי מיום 10.07.17
עבור לתוכן העמוד