מועדי ישיבות הועדה לתכנון ובנייה

מועדי ישיבות הועדה לתכנון ובנייה

 

אגף הנדסה

הועדה המקומית לתכנון ובניה שהם

זימון שנתי לוועדת משנה לתכנון ובניה לשנת 2013

 

להלן טבלה המרכזת את תאריכי הישיבות שבנדון:

 

תאריך

שעה

יום

מיקום

15.01.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

12.02.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

12.03.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

23.04.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

21.05.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

11.06.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

09.07.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

27.08.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

10.09.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

15.10.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

19.11.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

17.12.13

19.00

שלישי

ממ"ד קומה ב'

 

יתכנו שינויים בתאריכי הישיבות.

 

 

עבור לתוכן העמוד