ועדת התמיכות במועצת שוהם אישרה תמיכות בהיקף 1.2 מיליון ₪ לשנת 2017

 מליאת המועצה אישרה בישיבתה האחרונה תמיכות בהיקף של כ-1.2 מיליון ₪, בהתאם להמלצת ועדת התמיכות במועצה בראשותו של חבר המועצה, אלי יפרח, הוועדה אישרה תמיכה בסך כ- 400 אלף ₪ בתנועות הנוער הצופים, בני עקיבא, הנוער העובד והלומד, הצופים הדתיים, עוז ונוער מד"א. 500 אלף נוספים אושרו כתמיכה בעמותות הספורט השונות;  110 אלף ש"ח נוספים הוקצו לתמיכות בארגונים בתחום החינוך והרווחה, בהם גן אחר, קשת שוהם, ידיד לחינוך, גני חב"ד, קרן הנזקקים של חב"ד, יד משוהם, יד שרה, איחוד הצלה, מדרשת שוהם ויחי עם ישראל . 130 אלף ₪ הוקצו כתמיכה בבתי כנסת ו- 130 אלף ₪ לקרן רון רבלין, שמטרתה סיוע למשפחות נזקקות ביישוב.

גזבר המועצה, ישראל שטרסברג ציין שהבקשות נדונו ואושרו בהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי משרד הפנים. לדיון בוועדת התמיכות קדמה החלטה של ועדה מקצועית, אשר בחנה את המסמכים והבקשות שהוגשו לה ואישרה בהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי המועצה.

יו"ר הוועדה, אלי יפרח: "אנו מברכים את העמותות המקומיות על פעילותן העניפה והחשובה לרווחת התושבים. אנו רואים חשיבות רבה בסיוע להן בתקציב ובמתקנים ולהסתייע בהן בקידום החינוך, הספורט, הנוער והקהילה בשוהם".

עבור לתוכן העמוד