ציוני המיצב

ציוני המיצב (הגדל)

לאחרונה פורסמו ציוני המיצב היישוביים. מהציונים עולה שמערכת החינוך היישובית בשוהם מדורגת בעשירייה הראשונה בארץ, אולם נרשמה ירידה מהמיצב האחרון, שנערך בשנת 2012. אגף החינוך והקהילה ניתח את ציוני המיצב הבית-ספריים והיישוביים, ונערך לגיבוש תכנית היערכות לכל אחד מבתי הספר, ביחד עם הצוות החינוכי, במטרה לשפר את ההישגים הנדרשים, בהתאם לצורכי בית הספר.

 

לעיונכם המצגות המפורטות של הישגי מערכת החינוך בשוהם במקצועות הליבה ובנושא האקלים הבית ספרי. במצגות ניתן לראות את הציונים היישוביים ולהשוותם למיצב הקודם וכן להשוותם לרשויות דומות לשוהם.

  מיצב מקצועות ליבה
  מיצב אקלים בית ספרי
עבור לתוכן העמוד