הנהלת מועצת שוהם אישרה תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2017


• השנה הוכרזה כשנת האמנויות
• גם השנה צפויה המועצה להפחית את שיעור הארנונה למגורים ב-3% נומינלית (עד 125 מ"ר)

הנהלת מועצת שהם אישרה השבוע את תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 2017, בתום עבודת הכנה מקיפה וכוללת עליה שקדו הצוותים המקצועיים באגפי המועצה ובוועדותיה. התקציב ותוכניות העבודה יועלו לאישור מליאת המועצה בישיבתה הקרובה. תקציבה של המועצה לשנת 2016 יעמוד על למעלה מ-140 מיליון ₪, לעומת 130 מיליון ₪ אשתקד.
היעד המרכזי שקבעה המועצה השנה לפעילותה הוא שנת האמנויות, אותו תוביל החברה העירונית חמש, ובמסגרתו יבצעו כל אגפי המועצה והתאגידים העירוניים מגוון גדול של תכניות שמטרתן קידום הפעילות בתחומי האמנות השונים וקידום היוצרים המקומיים.

בבסיס התכניות לשנת 2017 יעמדו מספר יעדים מרכזיים נוספים:
1. יישום תכנית האבטחה החדשה ובכלל זה שדרוג מערך הטמ"ס ומוקד צופה.
2. השלמת תכנית המתאר היישובית – שוהם 2040.
3. המשך יישום תכנית הפיתוח : השלמת שדרג משכן אומנויות הבמה, פיתוח חצר פעילה ומתחם מופעים בבית הסגול, הקמת שבילי אופנים לאורך שד' עמק איילון ורחוב החבל, הקמת גני ילדים בשכונת כרמים, העתקת תחנת המשטרה וכב"ה והשלמת פיתוח גן החבל, גשר הולכי רגל ואופניים מעל כביש 444 ועוד.  
4. הערכות לשיווק ופיתוח שכונה כ"א בדגש על משפחות צעירות ובני המקום.
5. קידום תכנית לבחינת שינוי מבני במערכת החינוך.
תקציב החינוך בשנת 2017 יהווה 50.4% מסך תקציב המועצה, והוא יעמוד על 70.7 מיליון ₪ (לעומת 66 מיליון ₪ אשתקד). גם בתקציב הרווחה יחול גידול והוא יעמוד על קרוב ל-11 מיליון ₪, לעומת 8 מיליון ₪ בשנת 2016.
הוצאות הנהלה וכלליות שמרו על שיעורן מסך תקציב המועצה (7.3%) והן עומדות על כ-10 מיליון ₪. תקציב השירותים המקומיים, אשר כולל תברואה, שמירה, הנדסה ועוד, שמר על שיעורו מסך תקציב המועצה (כ-22%) והוא יעמוד על כ-30 מיליון ₪ (לעומת 28 מיליון ₪ ב-2016). בתקציב השמירה יחול גידול של כ-500 אלף ₪, והוא יעמוד על 3.6 מיליון ₪ לעומת 3.1 אשתקד.
ההכנסות מארנונה צפויות לגדול מ-62.5 מיליון ₪ ל- 65.4 מיליון ₪.

ראש המועצה גיל ליבנה: "בשנת 2017 נקדם בצורה משמעותית את הפיתוח של היישוב, הן בתחילת השיווק הצפוי בשכונה כ"א, והן בגיבוש המבנה של מערכת החינוך היישובית. מדובר בשני תהליכים שהם חלק בלתי נפרד מההיערכות שלנו לשינויים הצפויים בשוהם, ומהיערכות למתן מענה לצורכי היישוב ותושביו. גם השנה נוסיף ונשדרג את החלקים הוותיקים של היישוב, נקדם ונפתח פרוייקטים ונדאג גם לתוכן תרבותי וערכי, שיעמוד בלב ליבה של העשייה היישובית".
דודי זביב, מנכ"ל מועצת שוהם: "תכנית העבודה מבטאת גידול וצמיחה בהיקף השירותים והעשייה, כמתן מענה לצורכי תושבי שוהם. אנו צפויים לבצע השנה סקר שביעות רצון תושבים נוסף, כדי לעמוד מקרוב על התחומים המצריכים שיפור או שימור"

ישראל שטרסברג, גזבר המועצה: "המועצה פועלת לסיים את שנת התקציב הנוכחית באיזון ובהתאם לכך אישרה לפני כחודשיים תקציב מילואים להתאמה עדכנית של ההכנסות וההוצאות. גם השנה אישרה מליאת המועצה הפחתת תעריף הארנונה למגורים (עד 125 מ"ר) בשיעור של 3% נומינלית, בכפוף לאישורי שרי האוצר והפנים"
אשר פהאן , סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת הכספים : "המועצה ממשיכה לראות כיעדים ראשונים במעלה את החינוך והתרבות, שזכו לגידול משמעותי ביחס לשנה שעברה. פעילות התרבות בחמש גם היא קיבלה תוספת של למעלה מחצי מיליון ₪. זו השנה השנייה בה המשכנו להוריד את הארנונה למגורים הודות להכנסות שמגיעות מאזור התעשייה".   
תכניות חדשות לשנת 2017

יעד מרכזי: "שנת האמנויות"

היעד המרכזי שתוביל החברה העירונית חמש, בשיתוף אגפי המועצה והחברות העירוניות יהיה שנת האמנויות, במטרה לקדם את העיסוק בתחומי האמנות והיצירה השונים, עידוד וטיפוח האמנים המקומיים, חיזוק היצירה המקומית וההרכבים הייצוגיים. האירועים ייפתחו בחגיגת אמנות בירוק, ובתחילת השנה אף ייחנך מרכז אמנויות הבמה המחודש.

חינוך וקהילה

במהלך שנת 2017 יקדם האגף את התכנית לרפורמה מבנית במערכת החינוך ותיכתב תכנית פדגוגית ופיזית לשינוי מבנה המערכת ביישוב לשני מעברים – א'-ח' וט'-י"ב. בנוסף ימשיך האגף בקידום מגוון תכניות לפדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית, למידה בסביבה טכנולוגית וטיפוח אקלים בית ספרי. במסגרת שנת האמנויות, יבוא לידי ביטוי הנושא של 50 שנה לאיחוד ירושלים בכל מוסדות החינוך בשוהם – בשיר ובאמנות.

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה יוסיף ויקדם השנה את פרוייקט הקמת מודל עיר נגישה בשוהם, בשיתוף קרנות הביטוח הלאומי.

במהלך השנה, ימשיך האגף בשדרוג גינות ותיקות ובפרוייקט נטיעת חורשות עצי פרי ברחבי היישוב. במסגרת שנת האמנויות יקדם האגף מייצבים פיסוליים ביישוב והקמת מוזיאון פתוח לאמנויות בגן הוואדי.

המועצה תוסיף לפעול להתייעלות אנרגטית, לחסכון במים ולהגדלת היקפי המיחזור.

הנדסה

אגף ההנדסה ימשיך ביישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שמשמעותה שיפור רמת השירות לתושב, לרבות הטמעת הליכי עבודה ממוחשבים ומדידים. האגף ישלים את תכנון תכנית המתאר הכוללת בשיתוף התושבים "שוהם 2040", אשר בסופה תוסמך הוועדה המקומית כוועדה עצמאית מוסמכת.

האגף יקדם תכנון מפורט לתשתיות לשכונה כ"א, תכנון וביצוע מבני ציבור והמרחב הציבורי, תוך מתן דגש על ניצול השטח ליצירת יחידות רווח כלכליות, על ידי עירוב שימושים והתייחסות לצרכים העתידיים של היישוב.

המועצה תלווה ותוביל את תכנון הפיתוח והבינוי של מתחם המע"ר הכולל קניון מסחרי, מבני משרדים ומרכז רופאים, מרכז אירועים ספורט ונופש בכניסה הדרומית לישוב, ותקדם פרוייקטים בתחום הפיתוח של היישוב: השלמת פיתוח גן החבל, הקמת גשר 444, הקמת מרכז מחוננים רבדים, פרוייקטים בתחום החינוך, השלמת שביל אופניים מרכזי ועוד.

החברה הכלכלית לשוהם

בשנת 2017 תשלים חכ"ל את פיתוח התשתיות בשלבים האחרונים בהיי פארק שוהם, לצד פעילות לשיווק מגרשים נוספים ופיתוח כביש גישה מערבי לפארק. חכ"ל תשלים את כל התשתיות הציבוריות בשכונת כרמים ותקדם תכנון מפורט לשכונת כ"א, לרבות יציאה למכרזים לקבלן פיתוח לשכונה.

חכ"ל תמשיך לקדם ולפתח את מועדון הספורט שוהם, לרבות תכנון בריכה שלישית.


החברה העירונית חמש

החברה העירונית חמש תוביל את שנת האמנויות בשוהם. חמש תגדיל בשנת 2017 את היצע הפעילות לתושבים, בדגש על גילאי 30-65. בתחילת השנה ייחנך מרכז אמנויות הבמה המחודש וכן יוקם מתחם מופעים בחצר המשודרגת של מתחם הנוער. בנוסף תתמקד חמש בפיתוח וקידום תחום החיילים והצעירים ביישוב.

 

 

עבור לתוכן העמוד