נתוני איכות המים

נתוני איכות המים

ינואר - מרץ 2011


אפריל - יוני 2011


יולי - ספטמבר 2011 

 


נתוני קשיות המים - 2010


דוח שנתי - 2011


ינואר-מרץ  2012


אפריל-יוני 2012


יולי - ספטמבר 2013 


דוח תוצאות יומי מי שתייה - 2013


ריכוז נתונים כללי אוקטובר-דצמבר 2013


ריכוז נתונים כללי לפי סוג נקודה - אוקטובר-דצמבר 2013


ריכוז נתונים כללי שנתי - 2013


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה


דוח תלת חודשי אפר' - יוני 2014


הפסקה של הפלרת מי השתייה


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 03.02.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 19.03.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 30.04.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 18.05.2015 


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 10.06.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 31.5.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 18.6.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 25.6.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 09.7.2015


תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 28.7.2015


 תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 20.8.2015


 תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 01.12.2015


 תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 30.12.2015


תעודות בדיקה - 2016 


תעודות בדיקה - 2017

 

 

 

עבור לתוכן העמוד