יעדים מרכזיים לשנת 2013

יעדים מרכזיים לשנת 2013

יעד מרכזי – שנת הקהילה

ציון מלאת 20 שנים להקמת שוהם, בדגש על הקהילה המקומית ובשיתוף איתה.

 

חינוך וקהילה

טיפוח צוותי חינוך ועידוד מצוינות אישית וארגונית.

המשך הטמעת תכנית התקשוב היישובית.

גיבוש ויישום תכנית יישובית לעידוד למידת מדעים מדויקים.

המשך הטמעת רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

המשך יישום תכנית "שוהם – יישוב ללא אלימות".

 

איכות סביבה ובטחון

הרחבת היקף הפרדת פסולת, מיון אריזות ומיחזור.

יישום תכניות להתייעלות אנרגטית וחסכון במים.

טיפוח חזות היישוב ושדרוג התשתיות.

שיפור המוכנות לשעת חירום ושדרוג אמצעי הביטחון והאבטחה ביישוב.

 

פיתוח, בינוי ותשתיות

השלמת בינוי חט"ב "יהלום", ישיבה תיכונית ואולפנה "שלהבת".

בינוי מבני תרבות, ספורט וגנים ציבוריים.

השלמת עבודות פיתוח בשכונות רקפות וכרמים.

 

יזמות ועצמאות כלכלית

שיווק ופיתוח מגרשים נוספים בפארק התעסוקה "היי פארק שוהם".

שיווק ופיתוח מגרשים למגורים בשכונות כרמים ורקפות.

קידום יזמות מרכז העסקים הדרומי – "אייר פארק שוהם".

 

עבור לתוכן העמוד