א.
הריני מסכים/ה בזאת כי מועצה מקומית שוהם תשלח אלי חשבונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב (במקום משלוח בדואר פיזי), בצורה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהם. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על-ידי לכל דבר ועניין.
 
ב.
אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי המועצה. ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו כן ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל ולהודיע על סירובי לקבל את השירות באמצעות הקישור שלעיל או בקישור שיופיע בכל מייל שאקבל בעניין זה. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני, חובה עלי לעדכן את המועצה.
 
אנא סמן (חובה) שדה חובה
בקשה להצטרף לשרות קבלת חשבון תקופתי ישירות למייל: (חובה) שדה חובה
 
Browser not supported
 

 

  מובהר כי המידע להלן נאגר במאגר מידע המנוהל ומאובטח על ידי המועצה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.