בקשתי כפופה לתנאים הבאים:
  1. מיקום מיכל האצירה ייקבע ע"י מפקח המועצה.
  2. הנחת כלי האצירה על משטח עץ לשם מניעת נזקים במקום ההצבה
  3. המציב מיכל אצירה בישוב לפינוי פסולת בניין, ירשום על מיכל האצירה את פרטיו: שמו ומספר טלפון בו ניתן לאתרו בכל שעות היממה.
  4. ניקיון סביב כלי האצירה ברדיוס של 5 מטר בסוף כל עבודה, ובמהלך כל היום.
  5. כיסוי כלי האצירה בחומר קשיח בכל סוף יום עבודה.
  6. כלי אצירה מלא יש לפנות ללא דיחוי.
  7. פינוי הפסולת לאתר מורשה והצגת אישור. 
  8. אין לשנות את מיקום כלי האצירה ללא הודעה מראש.
  9. לא תותר הצבה של יותר ממיכל אצירה אחד.
  10. במידה ויגרם נזק מאי עמידה בנוהל, בעל הנכס/קבלן יחויב בעלות התיקון בתוספת 15% תקורה בכפוף לסעיף 7.3.
Browser not supported