הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בבניין המועצה בתאריכים:
 

 
 

תאריך

שעה

יום

מיקום

02.01.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

13.02.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

12.03.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

09.04.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

28.05.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

18.06.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

16.07.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

27.08.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

17.09.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

08.10.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

19.11.2024

17:00

שלישי

חדר ישיבות

17.12.2024 17:00 שלישי חדר ישיבות
 
יתכנו שינויים בתאריכי הישיבות